Co se na sněhu nejčastěji zlomí a proč?

SKI365 - zranění nezabráníte, ale můžete jim předcházet

Úrazy na svahu, pády, zranění,


Taky jste si někdy položili otázku: Co se na sněhu nejčastěji zlomí a proč? 

Viděli jste někdy na horách blikající sněžný skútr horské služby? Viděli jste odjíždět záchranku? Zlomené lyže, kapky krve na sněhu? Četli jste v poslední době o vážných úrazech na sjezdovkách v Alpách nebo u nás? 

Zaznamenali jsme letos více článků o zranění v médiích a tak jsme se obrátili na pojišťovny s 11 dotazy, abychom z dat společně zjistili, co se děje. Ukazuje se, že nehoda není náhoda. Počet zraněných Čechů je relativně vysoký i proto, že jsme 4. lyžařsky nejaktivnější národ na světě (v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, dle statistiky Evy Svobodové, tiskové mluvčí Uniqa pojišťovny).

SKI365 - členění rizik pro cestovní pojištění
SKI365 – rizikové skupiny

Kdo by se měl bát

Pojišťovny jednotlivě evidují tisíce případů nahlášených zranění, zejména při sjezdových sportech jako je lyžování a snowboarding, také sáňkování. Na běžkách je těch zranění méně a zranění ze skialpinismu většinou nejsou kryta pojišťovnami. Z platných a nahlášených případů (ty nehlášené jsou neznámou) můžeme vyčíst docela zajímavá fakta. 

Z dat ERV Evropské pojišťovny vyplývá, že zimní sporty jsou 2. nejčastějším zdrojem zranění mužů, u žen to je dokonce nejrizikovější sport vůbec. Zranění postihuje naprosto všechny věkové skupiny. Po sloučení informací různých pojišťoven vyplývá, že nejrizikovější je věková skupina 35-55 let.

Když už je úraz hlášený, je dost často vážný. Na lyžích je každé třetí zranění vážné, na snowboardu je to více než každé druhé. Zatímco lyžaři hlásí zranění kolene (až 40% případů), snowboarďáci trpí na úrazy zápěstí (28%).

Obecně platí, že vybavení je dokonalejší a rychlejší a jezdci často nemají schopnosti či dostatečný trénink k jeho kontrole. Nijak se v této oblasti nevzdělávají.

„Moderní carvingové lyže jsou oproti těm klasickým snadněji ovladatelné a stabilnější na ledových plotnách, což znamená méně zlomených kostí a zranění bérce. Rizikové je naopak to, že u nich hrozí rychlé vyjetí z oblouku, vzhledem k tomu, že moderní lyže dovoluji dosahovat vyšších rychlostí, a to i u méně zkušených lyžařů.“

Ing. Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace, ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Pokud jedete na lyže, do svého balíčku pojištění nezapomeňte přidat zimní sporty. Často to bývá extra zaškrtávací políčko. Na skialpinismus budete potřebovat specializované pojištění. Lyžování mímo vyznačené trasy není kryto pojistkou, pozor tedy na ty krásné dny po hustém sněžení a výjezdy do prašanu.

„Nejvíce úrazů/zranění evidujeme z klasických zimních destinací, jako je Rakousko, Itálie, Slovensko, Francie, Švýcarsko.“

Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny

Nejrizikovější lokality se nám zatím bohužel nepodařilo rozklíčovat. Cestovní pojištění se nevztahuje na úrazy “doma”. Každopádně lidé na dovolené často bývají více uvolnění a odvážnější než běžně. Často se dostávají do situací mimo svoje schopnosti. Velkým nešvarem snad všech dovolených v zahraničí za velké prachy je “Počasí nebo podmínky jsou na nic, ale když už jsme tady…”

Koho chrání cestovní pojištění

Počet lidí, které na sjezdovkách za krásného počasí můžete potkat, roste každý rok. V Rakousku se podmínky dost zpřísnily. A i když ne všude dochází k hledání viníků, jsou případy, kdy se to dělá. Hromadné nehody, nehody s fatálními následky, obzvlášť nebezpečná jízda nebo porušení pravidel. přibývá míst, kde se policie pohybuje přímo ve střediscích, někteří konzervativní cizinci volají stížnosti a udání přímo ze svahu.

„Specifickou situací jsou srážky, resp. nehody, kterých se účastní více než jeden lyžař/snowboardista a při nichž dojde ke zranění. Tam šetření v některých případech probíhá, a to primárně proto, aby se určil viník nehody. Ověřuje se pak (ze strany pojišťovny, policie či soudu) třeba i to, zda měl lyžař či snowboardista své vybavení řádně a odborně seřízené. Zejména důležité je správné nastavení vypínacích sil vázání. … Například v Rakousku se automaticky podává předběžná žaloba, která má sloužit k důkladnému prošetření nehody a určení viníka. V Itálii je kvůli řešení nehod od loňského ledna dokonce zákonem povinné pojištění odpovědnosti, ze kterého se hradí případné nároky zraněného, který nebyl viníkem nehody.“

Ing. Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace, ERV Evropská pojišťovna, a. s.

„…posuzujeme případy z pohledu odpovědnosti za škodu, tj. kdo nehodu způsobil. Tady vycházíme z doložených podkladů jako je např. písemná prohlášení účastníků a svědků nehody, fotodokumentace, případně i lékařské zprávy popisující povahu zranění/úrazu.“

Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny

„Záznam o události a jejím průběhu je k dispozici jen u části případů, jinde je jen základní děj ve zprávě lékaře. … Obecně určitě doporučujeme řídit se 10 pravidly FIS…“

Eva Svobodová, tisková mluvčí, Uniqa

Pokud nevíte, co jsou to pravidla/desatero FIS (Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace – Fédération internationale de ski et de snowboard), můžete se podívat na stránky horské služby zde nebo si pustit video.

Proč zrovna já?

Desatero FIS sice může vypadat zjednodušeně nebo někomu snad zbytečně, ale ukazuje se, že je vytvořeno na základě statistik zranění. A pokud se někdo už zraní, je to právě proto, že porušil některý z bodů. Dost často to bývá bod 2. Mimo něj, ale také lidé často nemají správně nastavené vázání, lyže mají ve špatném stavu a nebo naopak mají špičkové vybavení, které neumí ovládat. kolik hodin jste najezdili autem, než jste se stali opravdu dobrými řidiči? I dospělý zkušený člověk by si měl jednou za čas vzít hodinu s trenérem. Je to docela zábavné, radost z jízdy najednou bude obrovská a instruktor bude taky rád, že pro změnu má někoho dospělého. Pokud se chcete připravit mimo sezónu, využijte třeba některý z našich kurzů.

„Špatný stav vybavení je totiž dle našich statistik příčinou každé šesté nehody na sjezdovce.“

Ing. Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace, ERV Evropská pojišťovna, a. s.

„Zpravidla se jedná o nedodržení pravidel stanovených Mezinárodní lyžařskou federací, tj. neohleduplnost k jiným, nepřiměřená rychlost, nevhodné předjíždění a křížení cest na svahu, zastavení na špatně viditelném místě, resp. náhlé a nečekané zastavení. Dále se jedná o přecenění svých schopností.“

Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny

„Nejčastěji na horách likvidujeme škody vzniklé v důsledku porušení pravidel FIS a dále kolize/srážka našich klientů s jiným lyžařem.“

Milan Káňa, Tiskový mluvčí společnosti Kooperativa

„Nejčastěji jde o přecenění sil, nezvládnutí rychlosti. Nebezpečné jsou kolize mezi lyžaři na sjezdovkách. A pak jízda mimo vyznačené lyžařské trasy, které však nejsou v pojištění kryty! … Může za to i vyspělá výzbroj, která umožňuje rychleji slušný pohyb na sjezdovce, i když dotyčný ještě nemá ty správné návyky a lyže zcela neovládá. Další častou příčinou je, že se lyžař dostaví na svah, nasadí lyže a už jede, aniž by se rozcvičil a zahřál svaly. V ČR hraje roli někdy i přetíženost sjezdovek, na nichž se pohybuje příliš mnoho lyžařů najednou. Liší se podle sportu samozřejmě povaha úrazů – například SNBoardisti si spíše zraní horní končetiny nebo klíční kosti, zatímco na sjezdových lyžích častěji utrpí dolní končetiny.“

Eva Svobodová, tisková mluvčí, Uniqa

„Nepřiměřená rychlost/ přecenění vlastních schopností, Nepřizpůsobení jízdy stavu sjezdovky – zejména během jarního lyžování, kdy bývá sníh v odpoledních hodinách měkčí, rozbředlejší a tedy i těžší, Vynechávání rozcvičky, Špatný stav vybavení (neseřízené vázání, špatný stav skluznice/ hran). Zastavování či rozjíždění se bez rozhlédnutí, případně zastavování v nepřehledných úsecích (v zúžení, zatáčce, pod horizontem/ hranou sjezdovky). Pro chování na sjezdovce obecně doporučujeme dodržovat alespoň základní desatero pravidel FIS“

Ing. Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace, ERV Evropská pojišťovna, a. s.

To ne já, to alkohol

V naprosté většině případů není alkohol přímým důvodem nehody na lyžích, může ale třeba přispět k odvážnějším rozhodnutím. Pojišťovny to často nemají jak zjistit (nebo respektují místní pravidla a nařízení), ale jsou tady jiní, které to zajímá ještě více.

„Alkohol samozřejmě v případě nehody roli hraje. Pojišťovna ale při posuzování jeho vlivu na srážku respektuje místní pravidla, případně toleranci. … Není ojedinělé, že k úrazu dojde pod vlivem alkoholu. V takovém případě musí lyžař počítat s tím, že mu pojišťovna může pojistné plnění krátit či odmítnout, zvláště pak po požití většího množství alkoholu. Z pojistných podmínek pojišťovna tuto možnost má, ale aplikuje ji jen ve výjimečných případech.“

Ing. Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace, ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Země omezení
Rakousko omezení není, ale

při nevhodném chování může majitel areálu odebrat skipas

Slovensko bez omezení
Slovinsko bez omezení, ale 

policista má právo lyžaře otestovat na sjezdovce a dle vlastní úvahy rozhodnout o odebrání skipasu/vyměřit pokut

Itálie tolerance do 0,5 promile

za požití vyššího množství alkoholu pak hrozí pokuta 250-1.000 EUR. Při překročení 0,8 promile dokonce jde o trestný čin

Francie velmi přísná nula

Při nehodě se pokládáte za viníka nehody, pokud je vám zjištěn v krvi alkohol. Platí zde nulová tolerance a až rok vězení nebo pokuta 15.000 €.

Pořád se vzdělávej a trénuj

Nevíme o existenci nadnárodního nebo národního preventivního programu, který by vedl k lepšímu uvědomění bezpečnosti, chuti lyžařů a snowboardistů se vzdělávat nebo si najímat trenéry a instruktory. Jsme rádi, že přilby jsou dnes již vesměs povinností i standardem. Občas se objevují menší vzdělávací a osvětové akce jednotlivých pojišťoven, lyžařských škol atd. Pod článkem vám necháme par tipů. Pokud víte o nějakých dalších, určitě nám napište na mail nebo na našich sociálních sítích. Určitě dodržujte desatero a všeho s mírou. určitě platí, že zvlášť děti by měly dostat dobré a bezpečné návyky. Dávejte je tedy do kvalitních lyžařských škol, které se stejně jako my snaží naučit věci od základů bezpečně. Pokud už jste zkušený lyžař, najděte si dobrého trenéra a naučte se nové trendy a triky.

„Před několika lety byla ukončena naše dlouholetá kampaň za nošení bezpečnostních přileb při lyžování a SNB, která nabádala k tomuto návyku, protože správná helma se správným upevněním může zabránit až 80 % závažných úrazů hlavy.“

Eva Svobodová, tisková mluvčí, Uniqa

Tip na cestu od Uniqa: Zvažte pojištění odpovědnosti. To je součástí cestovního komplexního pojištění (pro zahraničí), anebo součástí pojištění domácnosti (pro tuzemské hory postačí). Srážky s jiným lyžařem jsou stále častější a v zahraničí mimořádně drahé, protože viník je povinen zaplatit nejen léčebné výlohy a zničenou výzbroj a výstroj, ale také ušlý výdělek a případnou nemajetkovou újmu. A to může celkově vyšplhat do milionů korun.

Tip od SKI365: Uložte si telefony na horskou službu. V ČR je taky fajn aplikace Záchranka.

Země telefonní číslo na horskou službu (112 funguje v EU plošně)
Česko +420 12 10 (v příhraničí používejte předvolbu, nejde o mezinárodní nouzovou linku)
Rakousko 140 Austria Mountain Rescue Services

144 v oblasti Vorarlberg

Norsko 112 Pomoc je koordinována s policií
Polsko 985 nebo +48 601 100 300
Slovensko 18 300
Slovinsko 112
Itálie 118 nebo +390165 238 222 v Valle d’Aosta
Švýcarsko 144 Swiss Valais

1414 Swiss Rescue Service REGA

Doporučena je také aplikace iREGA 

Francie 112 

Savoie

PGHM de Modane: +33 4 79 05 18 04
PGHM Bourg St Maurice: +33 4 79 07 01 10

Haute Savoie

PGHM de Chamonix: +33 4 50 53 16 89
PGHM Annecy: +33 4 50 09 47 47

Hautes Alpes

PGHM de Briançon: +33 4 92 21 58 58

Isère et Drôme

PGHM de Grenoble: +33 4 76 77 57 70

Velká Británie  112 or 999

Odkazy:

Zdroje a poděkování:

  • ERV Evropská pojišťovna, Ing. Vlastimil Divoký
  • Pojišťovna VZP, Ing. Klára Bílá
  • Uniqa, Eva Svobodová
  • VZP, Mgr. Viktorie Plívová
  • Kooperativa, Milan Káňa
  • ČSOB pojišťovna, Petr Milata

Komentáře nejsou povoleny