Studie návratnosti investice do technologie SKI365


Lyžování bez závislosti na přírodních podmínkách se vyvíjí už od 30. let 20. století. Dodnes existují varianty umělého sněhu ve vychlazených halách, položených kartáčů na přírodních kopcích a poslední desetiletí také stroje, na kterých je možné simulovat různé styly jízd a dokonce je mobilně přepravovat ke klientům. Zatímco v Británii existují takováto sportoviště stabilně od 60. let, konzervativnější země teprve teď dozrávají do bodu, kdy jsou ochotny nové technologie přijmout.

Zabýváme se zejména vývojem technologie a výrobou strojů a povrchů pro celoroční provozování zimních sportů. Přesto jsme se rozhodli experimentovat s provozováním sportoviště tak, abychom našim klientům nabídli opravdu komplexní servis tak, aby měli co největší šanci na úspěch. V duchu této snahy jsme také vyzpovídali současné i již zavřené sportoviště, abychom předešli stejným chybám.

Důvodem ukončení provozu podobných zařízení v minulosti byl zejména neefektivní management. Silný komunitní marketing postavený na dlouhodobých vztazích s místními zákazníky je klíčový. Graf níže ukazuje ekonomický vývoj sportovního lyžařského centra ve 3 rozdílných scénářích. Zatímco světle modrá čára znázorňuje velmi optimistický scénář vedoucí k návratnosti investice do 1 roku, oranžová pesimistická předpověď ukazuje návratnost do 7 let. Tmavě modrá čára reflektuje doporučení a poznatky z našeho provozu, ale také jiných.

Je naprosto logické, že svět nelze idealizovat a dobrý podnikatel přijme veškerá opatření pro snížení rizik a zvýšení zisku. Identifikovali jsme tato rizika během provozování našeho sportovního centra, diskuzemi s konkurenčními výrobci a provozovateli center v různých koutech světa. Pomocí názorného průvodce přinášíme podrobný pohled na jednotlivé chyby, které vedou ke zploštění křivky a tudíž delší návratnosti a nižší zisku. Zároveň jsme se podívali na okolnosti a aktivity, které vedou k vyšším okamžitým i dlouhodobým příjmům. Dá se spolehlivě předpokládat, že některé z kroků budou přínosnější pro některá umístění a typy provozování více než pro jiná. Jen vaše vlastní práce, disciplína a investice (také kreativní aplikace na váš lokální trh).

Návratnost do 3 let není utopická

V Česku již funguje několik celoročních lyžařských center s různými ekonomickými modely. Výhodu mají lokality s již stabilní návštěvností. Pokud již dnes máte návštěvnost vyšší než 1 000 osob za měsíc a podaří se vám získat každého 10.návštěvníka pro využití zimního sportoviště, můžete dostáhnout naplněnosti 60 % do jednoho roku, což odpovídá návratnosti 2-3 roky. Ne všechny instalace probíhají v již vytížených existujících, tyto provozy musí počítat s vyššími investicemi do marketingu. V obou případech vám nabízíme pomocnou ruku a v našem know-how balíčku provázíme rozložením cílení na různé typy koncových zákazníků. Jedna komunikace může vést k návštěvě jedné osoby nebo také 60 osob. Rozložení portfolia zákazníků vede k rychlejšímu růstu tržeb. Poradíme vám jaké tyto skupiny jsou a na jaké podněty a pobídky nejlépe reagují, včetně sezónnosti nabídek, slev a jiných lákadel.

Interaktivní nástroj pro majitele, provozovatele a instruktory

Nabízíme vám komplexního průvodce optimalizací příjmů i výdajů. Průvodce obsahuje soubory k rychlému použití jako jsou grafické podklady letáků zaměřené na různé cílové skupiny, marketingový plán online marketingu v závislosti na opakovaných sezónních trendech, nástroje pro monitoring ekonomických výsledků a mnoho dalších.

Komentáře nejsou povoleny